Modele insulinoterapii

  • -

Modele insulinoterapii

Aby uniknąć przyrostu masy ciała należy zastosować modèle insulinoterapii najbardziej zbli-żony do fizjologicznego wydzielania insuliny w zdrowym organizmie. Oczywiście nie da się Tego całkowicie osiągnąć, chociażby z tego powodu, że insulina podawana jest w formie zastrzyków z zewnątrz, un Nie Tak Jak w zdrowym organizmie z komórek Beta trzustki direct do krwi. Modèle dix najłatwiej odtworzyć stogąc insuliny analogowe. Obecnie dysponujemy insulinami analogowymi krótkodziałającymi, które w lutteur z insulinami NPH działają szybciej i krócej, przez co są najlepszymi insulinami podawanymi do posiłku. Czas działania sprawia, że podawane są do konkretnego posiłku, Można je bardziej precyzyjnie dawkować, un także nie Trzeba SPO-żywać przekąsek dodatkowych, Dzięki czemu zmniejszają mortel przyrostu masy ciała. Podaż insuliny analogowej do posiłku w odpowiedniej dawce nazwano Bolusem. Drugim elementem jest podaż insuliny analogowej długodziałającej (bezszczytowej). Pour preparat działający równo 24 godziny, Zapewnia sur prawidłowy poziom cukru nous krwi pomi, ZY posiłkami bez konieczności “dojadania” przekąsek. Podaż analogu długodziałającego raz na dobê nazwano bazą.

Najlepsze Wyniki w redukcji masy ciała u pacjentów stode ących insulinę uzyskuje się przy stosowaniu insulinoterapii funkcjonalnej czyli dostosowanej do zmieniającego się trybu życia przy użyciu analogu krótkodziałającego-wstrzyknięć doposiłkowych i analogu długodziałającego 1 raz na dobê (metoda bolus – baza). Polega na wielokrotnym stosowaniu wstrzyknięć podskórnych insuliny lub analogów insuliny Celem zapewnienia występowania Jak najczę prawidłowych wartości glikemii (tzw. normoglikémie) lub prawie prawidłowych jej wartości (okołonormoglikemia). SchemaT tej insulinoterapii wygląda następująco: Lekarze rodzinni powinni dbać o promocję zdrowego stylu życia, profilaktykę cukrzycy, prowadzić Badania przesiewowe, inicjować wprowadzanie leków doustnych i intensyfikować Nimi leczenie, inicjować insulinoterapię w cukrzycy typu 2, kierować chorych co Roku na kontrolę specjalistyczną.